Päikeseenergiast elektri tootmine oma kodus või ettevõttes kogub kõikjal üha enam populaarsust, kuigi päikesepaneelide paigaldamine kogub eestis hoogu, käib sellega paraku kaasas palju müüte. Kummutame levinumad eksiarvamused!

 

Päikesepargi ehitus on investeering, mille tasuvust tuleb eelnevalt täpselt hinnata. Kui päikeseelektri tootmine on vastavuses elektrienergia tarbega ning investeeringu tasuvusaeg on sobiv, pole põhjust päikeseenergiat kalliks pidada. Vastupidava ja kvaliteetse elektrijaama projekteerimine on täppisteadus. Selleks, et paneelid oleksid tootlikud ning esimese suurema tuulega katuselt alla ei lendaks, peavad nii projekt kui ka paigaldus olema kvaliteetselt tehtud. Kui jaam on planeeritud oskamatult ja lohakalt, võib selle tasuvusaeg kujuneda märkimisväärselt pikemaks.Võimsus on oluline, kuid veelgi olulisem on prognoosida toodangut. Tootmisprognoosi puhul arvestatakse päikesepargi ehitamiseks planeeritavat tehnoloogiat, täpset asukohta, paiknemist ilmakaarte suhtes, füüsilisi takistusi (teised hooned, puud, korstnad jms) ja muid detaile, mille omavaheline mudeldamine annab üsna täpse pildi, kui palju energiat päikesepark tegelikult tootma hakkab. Tootmisgraafikut tarbimisgraafikuga võrreldes saab prognoosida, kui suure osa võrgust ostetavast energiast katab tulevikus päikeseenergia, ning nii saab pildi päikeseelektrijaama tasuvusajast. Eestis on vähem otsest päikesevalgust kui mõnes lõunapoolsemas riigis, aga näiteks Saksamaaga võrreldes on meie päikesepaneelide tootlikkus sama. Eesti kasuks räägib keskmisest madalam õhutemperatuur, mis omakorda tõstab päikesepaneelide efektiivsust.

1. Tasuta nõustamiseks võta meiega ühendust Koostame sulle lähteandmete põhjal optimaalse lahenduse hinnapakkumise. Vajalike eelarvestuste tegemisel kasutame erinevate spetsialistide abi.

2. Koostöö alustamine Päikeseelektrijaama rajamiseks ja elektritootmise alustamiseks koostame vajaliku dokumentatsiooni.

3. Päikesepaneelide süsteemi rajamine Enamiku päikeseelektri süsteemide rajamine mahub viie tööpäeva sisse. Elektripaigaldise valmides abistame elektrijaama liitumisprotsessil võrguettevõtjale vajalike dokumentide koostamisega.

4. Lülita sisse oma elektrijaam Peale võrguettevõtjaga vajalike lepingute sõlmimist võib päikeseelektrijaama sisse lülitada. Tootes puhast taastuvenergiat märkad kohe kuidas elektriarved vähenevad.

Image
Image
Image