Päikesepaneelid

MIKS PÄIKESEENERGIA?

 

Eesti on geograafiliselt soodsas asukohas päikese elektrienergia tootmiseks. Paneeli energiatootlust mõjutavad positiivselt meie laiuskraadile langev päikesekiirgus kui ka Põhja-Euroopa jahedam temperatuur. Lisaks suvele on arvestatavaks tootlusperioodiks ka kevad ja sügisperiood. Päikesepaneelidesse investeering on pikajaline investeering energiatootmisesse. Päikesepaneelide kasulikuks eluajaks loetakse 30+ aastat ja nende tootlikuseks 25 aasta möödudes kinnitavad valmistajad 80-85%. Päikesepaneelide tasuvusaeg on reeglina 10 aasta juures. Mida suurem on päikeseelektri omatarbimine, seda lühem on tasuvusaeg. Õigesti projekteeritud päikeseelektri paigaldis Sinu kodus aitab jooksvad elektrikulud kontrolli all hoida ning annab pikaajalise kindluse tõusva elektrihinna vastu. Päikeseelektri omatarbimisest ülejääva energia saab võrku tagasi müüa. Lisaks energiamüügist saadud tulule on võimalik saada 12 aasta jooksul taastuvenergia toetust.

 

Image

Päikesepaneelidesse investeerimine näitab koduomaniku keskkonnateadlikkust.

Meie oleme valmis pakkuma just Sinu kodule sobivat lahendust.

Päikesepaneelid Sinu kodus tõstavad kinnisvara hinda ja likviidsust.

Meie oleme valmis pakkuma just Sinu kodule sobivat lahendust.

ELEKTRIVÕRKU ÜHENDAMISEL AITAME TEID ALLJÄRGNEVATEL ETAPPIDEL:

 

1. Konsultatsioon ja asukoha ülevaatus

2. Tasuvusanalüüs ja projekteerimine, vajaliku dokumentatsiooni korraldamine

3. Päikeseelektrijaama JA paneelide ehitamine/paigaldus

4. Elektrivõrguga liitumine

Katusel või Fassaadil

Image

Päikeseenergia tootluse kohalt on oluline, et rajatise katus asetseks võimalikult palju lõunakaarte suunas ehk päikest tootva katuse parim asend on kui katuse nurk lõunakaare suhtes on 0 kraadi.

Päikesepaneelide Maapaigaldis

Image

Maapaigaldis on sobiv lahendus näiteks väljaspool tiheasustusalasid, elektritarbija läheduses, kus maa-ala suurus ei ole piiranguks.

Mis edasi?

 • 1. Tasuta nõustamiseks võta meiega ühendust

  Koostame sulle lähteandmete põhjal optimaalse lahenduse hinnapakkumise. Vajalike eelarvestuste tegemisel kasutame erinevate spetsialistide abi.

 • 2. Koostöö alustamine

  Päikeseelektrijaama rajamiseks ja elektritootmise alustamiseks koostame vajaliku dokumentatsiooni.

 • 3. Päikesepaneelide süsteemi rajamine

  Enamiku päikeseelektri süsteemide rajamine mahub viie tööpäeva sisse. Elektripaigaldise valmides abistame elektrijaama liitumisprotsessil võrguettevõtjale vajalike dokumentide koostamisega.

 • 4. Lülita sisse oma elektrijaam

  Peale võrguettevõtjaga vajalike lepingute sõlmimist võib päikeseelektrijaama sisse lülitada. Tootes puhast taastuvenergiat märkad kohe kuidas elektriarved vähenevad.

 

Referentsid