Päikesepaneelid

Päikesepaneelidesse investeering on pikajaline investeering energiatootmisesse ja tänapäeva tehnoloogiatest tõhusaim viis ise lokaalselt elektrit tootma hakata. Paneele saab paigaldada ärihoonete katusele, seintele kui ka kõrvalolevale maapinnale.

Päikeseelektripaigaldis aitab elektrikulud kontrolli all hoida ning annab pikaajalise kindluse tõusva elektrihinna vastu. Lisaks omatoodetud elektrist tekkivale tulule on võimalik saada 12 aasta jooksul taastuvenergia toetust.

Lokaalse elektrijaama elektrienergia tootmisgraafik sobib reeglina ettevõtte elektrienergia (tarbimis)koormusgraafikuga.

Image

Katuse- või maapaigaldis

Image

Päikesepaneelide katusepaigaldis

Tühjaltseisvad katusepinnad on sobilikud kasutusele võtta tootmaks elektrit.

Image

Päikesepaneelide maapaigaldis

Maapaigaldised sobivad suurematele äriprojektidele ja põllumajanduslike rakenduste jaoks.

Lokaalse päikeseelektrijaama kavandamisel, rajamisel ja elektrivõrku ühendamisel abistame sind kõikides alljärgnevates etappides.

  • 1. Konsultatsioon ja asukoha ülevaatus

  • 2. Tasuvusanalüüs ja projekteerimine, vajaliku dokumentatsiooni korraldamine

  • 3. Päikeseelektrijaama ehitamine

  • 4. Elektrivõrguga liitumine

Referentsid